Vážené geografky, vážení geografové,

rádi bychom Vás pozvali na Výroční konferenci České geografické společnosti 2024 do Ústí nad Labem. Vrcholnou akci české geografie uspořádá Severočeská pobočka ČGS v prostorách Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem v termínu od 2. do 5. 9. 2024.
Tradiční akce ČGS se koná v roce, kdy si čeští geografové připomenou 130. výročí založení České společnosti zeměvědné, předchůdce ČGS.
Mottem konference je Geografie pro spravedlivé transformace.
Pokud máte nějaké další dotazy, lze nás kontaktovat na mailové adrese cgs2024@ujep.cz.