Uběhl rok od společného konání kongresů České geografické společnosti a Slovenskej geografickej spoločnosti v Bratislavě a již se připravuje další pravidelné shromáždění geografické obce. Výroční konference České geografické společnosti se uskuteční 8.–10. září 2020 v Plzni.

Dovolte, abychom Vás pozvali na odborný i společenský program do metropole západních Čech. A nezveme Vás jen „na pivo“, ale především na společnou pestrou diskusi mezi zástupci všech geografických disciplín. Hlavní téma Výroční konference ČGS v Plzni Geografie pro udržitelný rozvoj měst a regionů by mělo napomoci hledat průniky různých pohledů na toto široké celospolečenské téma a zároveň ukázat přínosy geografického výzkumu pro praxi regionálního rozvoje.

Výroční konferenci pořádá Západočeská pobočka ČGS ve spolupráci s katedrou geografie Fakulty ekonomické Západočeské univerzity v Plzni. Plenární jednání, diskusní kulaté stoly, sekce posterů a další prezentace Vašich příspěvků se budou konat v kampusu ZČU na Borských polích. Věříme, že si termín v září 2020 již rezervujete a svojí účastí přispějete k tomu, že se konference vydaří. Jakou si ji uděláme, taková bude!

Za organizační výbor konference

Jan Kopp