V příloze je zveřejněna výroční zpráva České geografické společnosti za rok 2007, která je vypracována v souladu s metodikou Rady vlády pro vědu a výzkum. Výroční zpráva shrnuje základní aktivity ČGS, jejich jednotlivých poboček a jednotlivých sekcích ČGS v roce 2007.

Podrobnější informace o práce ČGS jsou uvedeny v Informacích ČGS, které za rok 2007 budou vydány do 21.3. 2008 a budou také zveřejněny na webu v rubrice Informace ČGS.