Právě vyšla nová monografie “Výzvy a scénáře rozvoje venkovských oblastí” od autorů Mgr. Ondřeje Slacha, Ph.D. a doc. RNDr. Jana Ženky, Ph.D. z katedry sociální geografie a regionálního rozvoje PřF OU. Cílem publikace je poskytnout analytický podklad pro formulaci politik a zpracování strategických dokumentů rozvoje českého venkova. Publikace přímo navazuje na ATLAS ROZVOJE VENKOVA, pro který představuje textovou část.
Publikace je volně ke stažení zde.