Na stránkách Ústavu Geoniky AV ČR naleznete nové číslo již 27. ročníku časopisu Moravian Geographical Reports.