Vyšlo první číslo 31. ročníku časopisu Moravian Geographical Reports. Od letošního roku se spoluvydavatelem časopisu stala (spolu s Ústavem geoniky AV ČR) Katedra geografie Univerzity Palackého v Olomouci. Níže najdete Research Highlights jednotlivých článků tohoto čísla.