Ještě do konce července 2021 se můžete ve 2. poschodí Muzeum Komenského v Přerově seznámit s výstavou fotografií – Preindustriální krajiny severní a střední Moravy, která přináší vybrané příklady předindustriálního krajinného přírodně kulturního dědictví daného regionu.
Výstava je jedním z výstupů projektu „Inventarizace předindustriální krajiny Moravy a zajištění informovanosti veřejnosti o její existenci jako kulturním dědictví“ č. DG16P02B042 (2016 – 2020) programu NAKI Ministerstva kultury České republiky, který zpracoval tým geografů Ústavu geoniky AV ČR pod vedením prof. Jaromíra Kolejky.