V souvislosti s připravovaným vydáním nového Žákovského atlasu a pracovního sešitu pořádá 10. října 2019 katedra geografie Přírodovědecké fakulty UJEP v Ústí nad Labem ve spolupráci s Kartografií Praha workshop určený pro učitele zeměpisu a akademiky. Další informace najdete v druhém cirkuláři akce (vč. odkazu na přihlášení). Přihlášky je možné zasílat do 30. září.

WORKSHOP_I_cirkular2