Pavel Svoboda vystudoval fyzickou geografii na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy. To byl hlavní důvod toho, že se vydal po stopách svého učitele, prof. Bohumíra Janského k prameni Amazonky, který objevila právě české expedice vedená tímto českým hydrologem a geografem.

Poslechněte si celé vyprávění Pavla Svobody o cestě, která skončila až na jižním patagonském ostrůvku, v záznamu cestovatelské Casablanky Radia Wave.