obalkaVe čtvrtek 26. listopadu 2015 byla v Mapové sbírce na Albertově pokřtěna kniha “Zdravotně rizikové chování mládeže v Česku”, na jejímž vzniku se podíleli také geografové z PřF UK v Praze.

Editoři: Dagmar Dzúrová, Ladislav Csémy, Jana Spilková a Michala Lustigová

Spoluautoři: Ladislav Kážmér, Přemek Štych, Michal Pitoňák, Nina Nováková, Eva Tušková, Lidmila Hamplová a Jana Lanžová

Vydal: Státní zdravotní ústav, 2015, 133 stran, ISBN 978-80-7071-343-3

Kniha se zabývá zdravotně rizikovým chováním české mládeže, zde ve spojení s pravidelným kuřáctvím, nadměrnou konzumací alkoholu a užíváním nelegálních drog. V širším pojetí kniha představuje zdraví české mládeže v kontextu faktorů životního prostředí, životního stylu a interakce s prostředím. Kniha je i o politikách, opatřeních, která zdraví a zdravotní stav podporují, a je i o statistikách, které o zdravotně rizikovém chování české mládeže přinášejí podrobnější informace.

Fotografie ze křtu naleznete na tomto odkazu.

Samotnému křtu knihy předcházelo vystoupení doc. Dzúrové v České televizi v pořadu Studio 6, ve kterém zmínila hlavní výstupy z výzkumu. Záznam tohoto rozhovoru naleznete na tomto odkazu.