V sobotu 21. března zemřel významný biogeograf, geobiocenolog a krajinný ekolog doc. Ing. Jan Lacina, CSc., který pracoval mimo jiné v oddělení enviromentální geografie Ústavu Geoniky AV ČR. Více informací a odkazy na některé jeho pořady naleznete například zde. Čest jeho památce!