Dovolujeme si touto cestou zveřejnit zpravodaj spřátelené České kartografické společnosti 1/2020.

Najdete v něm také několik geografických aktivit.

2020-01_Zpravodaj-CKS