Informace ČGS – 2016/35-1

HLAVNÍ ČLÁNKY

FENDRYCH Luboš: Normativní kritická geopolitika jako geografie praktická? Reflexe a kritika současného výzkumu
(s. 1–11)

ZPRÁVY Z VÝZKUMU A DISKUZE

VACHUDA Jan: Hodnocení změn využití půdy pomocí anketního šetření geografických expertů
(s. 12–24)

Redakční poznámka
(s. 25)

KUČEROVÁ Silvie R.: Strategický marketing geografického vzdělávání: příklad “firmy” Zeměpisná olympiáda
(s. 26–46) 

HANUS Martin: Jakou olympiádu potřebuje geografie?
(s. 47–54) 

LITERATURA

Dvořák, D., Starý, K. Urbánek, P.: Škola v globální době. Proměny pěti českých základních škol
(S. R. Kučerová, s. 55)

Knecht, P.: Příležitosti k rozvíjení kompetence k řešení problémů v učebnicích a ve výuce zeměpisu
(B. Vévoda, s. 57)

Dzúrová, D., Csémy, L., Spilková, J., Lustigová, M. (ed): Zdravotně rizikové chování mládeže v Česku
(E. Vaníčková, s. 60)

Novotná, E.: Václav Švambera: profesor Univerzity Karlovy: katalog výstavy
(Z. Stachoň, s. 63)

KONFERENCE A AKTIVITY GEOGRAFŮ

Pozvánka na výroční konferenci České geografické společnosti
(S. Kraft, s. 65)

23. středoevropská geografická konference na půdě Pedagogické fakulty MU
(L. Lněnička, s. 66)

Seminář Venkov 2016
(R. Perlín, s. 67)

12. historickogeografická konference Proměny historické geografie: výzkum a vzdělávání
(D. Hána, s. 69)

Brněnský workshop doktorandek a doktorandů v roce 2015
(P. Doboš, s. 70)

21. kartografická konference
(J. Pánek, s. 73)

Konference GIS Esri v ČR
(J. Souček, s. 74)

Konference Mapování | GIS | Rozvojové země vol. 3 – reportáž
(J. Pánek, s. 76)

Cyklus seminářů Otisky kamenné historie: péče o krajinu a dědictví v praxi
(M. Kašková, Z. Kučera, s. 78)

Mezinárodní konference o přírodních katastrofách
(V. Vilímek, s. 80)

6. ročník mezinárodní konference Cities After Transition: 25 Years of Urban Change
(I. Přidalová, s. 81)

Kongres EUGEO v Budapešti
(T. Siwek, s. 84)

The 16th International Conference of Historical Geographers
(Z. Kučera, M. Semian, M. Kašková, s. 86)

Čtvrtá globální konference ekonomické geografie v Oxfordu
(P. Ptáček, s. 88)

Mezinárodní konference Heritage, Tourism and Hospitality v Amsterdamu
(V. Dumbrovská, s. 89)

Advancing Protection and Fostering Belonging in a Global Era of the Criminalization of Migration
(M. Seidlová, s. 91)

CONGEO ’15: „Přírodní rizika a jejich sociální důsledky” (J. Kolejka, T. Inspektor, K. Batelková,
J. Zapletalová, s. 93)

1st ICA European Symposium on Cartography – EuroCarto
(L. Herman, s. 95)

EasyStat 1.0: statistická aplikace pro výpočty vybraných měr nerovnoměrností a prostorové příbuznosti
(J. Novotný, V. Nosek, s. 96)

Setkání skupinz C.A.L.M.A.Z. propojující výuku zeměpisu a tělocviku v Dánsku
(H. Svobodová, s. 97)

Zajímavosti z Geografického kolokvia v Danišovicích 2015
(J. Kolejka, K. Batelková, H. Svobodová, s. 100)

Sportovní akce brněnských geografů
(L. Herman, J. Jaňura, s. 102)

Badatelské aktivity stanice Geografického ústavu v Rumunsku
(J. Kolejka, K. Batelková, s. 104)

ZPRÁVY Z ČESKÉ GEOGRAFICKÉ SPOLEČNOSTI

Informace pro členy
(D. Fialová, s. 108)

Zpráva z jednání HV ČGS
(R. Perlín, s. 108)

Závěrem roku 2015 v celém Česku proběhly Dny geografie
(M. Hanus, s. 110)

Omluva za tiskovou chybu
(H. Bednářová, s. 113)

LIDÉ   

Jubilanti společnosti
(s. 114)

Vzpomínka na Miloše Bělohoubka
(členové katedry humanitních věd PEF ČZU, s. 114)

Zemřel Antonín Götz (1929–2015)
(R. Perlín, s. 115)

Zemřel Vladislav Maceček
(H. Bednářová, s. 116)

85. narozeniny Zdeňka Pavlíka
(M. Hampl, s. 116)

Trvalá ne-udržitelnost A. Hynka
(J. Vávra, s. 117)

Svět hor, rostlin a vodního živlu v jednom lidském osudu
(J. Štursa, s. 119)

Životní jubileum Bohuslava Veverky
(J. Cajthaml, s. 121)

Životní jubileum Petra Jiráska
(I. Farský, s. 123)