Informace ČGS – 2021/40-2

HLAVNÍ ČLÁNKY

PILOUS Vlastimil: Poznámky a doplňky k problematice antropogenních tvarů reliéfu na příkladu severovýchodních Čech
(s. 1–18)

LITERATURA

Čapek, R.: Úvod do matematické geografie
(J. Burianová, s. 19–20)

Kalvoda, J.: The Dynamics of Geomorphic Evolution in the Makalu Barun Area of the Nepal Himalaya
(V. Vilímek, s. 20–22)

Havlíček, T., Klingorová, K. a kol.: Postsekularismus v Česku: Trendy a regionální souvislosti
(R. Chlup, s. 23–26)

Pászto, V., Jürgens, C., Tominc, P., Burian, J. (eds.): Spationomy. Spatial Exploration of Economic Data and Methods of Interdisciplinary Analytics
(J. Horák, s. 2630)

Bernard, J., Kostelecký, T., Mikešová, R., Šafr, J., Šimon, M., Trlifajová, L., Hurrle, J.: Nic se tady neděje… Životní podmínky na periferním venkově
(O. Konečný, s. 31–33)

Vařilová, Z. (ed): Geologie Českosaského Švýcarska
(J. Valečka, s. 33–36)

Fiedor, D.: Hazard v České republice
(F. Trantina, s. 36–37)

KONFERENCE A AKTIVITY GEOGRAFŮ

The 8th EUGEO Congress on the Geography of Europe
(Z. Kučera, D. Fialová, Z. Boudný, s. 38–40)

IGU-CGE Conference 2021: Celosvětová konference o geografickém vzdělávání v Praze
(M. Hanus, s. 40–42)

17. historickogeografické konference s podtitulem Živá voda v historických krajinách
(M. Tůmová, s. 43)

ZPRÁVY Z ČESKÉ GEOGRAFICKÉ SPOLEČNOSTI

Informace členům společnosti
(D. Fialová, s. 44–45)

Zpráva ze zasedání Hlavního výboru ČGS
(S. Kraft, D. Fialová, s. 45–46)

Pamětní plaketa České geografické společnosti
(S. Kraft, P. Chromý, R. Perlín, s. 47–48)

Česká geografie poprvé součástí GeoNight
(D. Kebertová, S. Králová, s. 48–49)

Distanční ročník Zeměpisné olympiády je za námi a 24. ročník soutěže před námi
(J. Jelen, s. 50–53)

Čeští studenti zazářili na Evropské geografické olympiádě EGEO
(F. Hulec, M. Kasner, s. 53–54)

Mezinárodní geografická olympiáda iGeo 2021 propojila svět virtuálně
(H. Svobodová, s. 55–56)

Mezinárodní olympiády věd o Zemi (IESO) se letos zúčastnilo osm českých studentů
(L. Pavelková, s. 57–58)

LIDÉ

Jubilanti společnosti
(s. 59)

Odešel profesor Petr Dostál
(L. Jelen, R. Perlín, s. 59–61)

Odešla legenda, naše Marie Miklánková
(za kolegy z Gymnázia Hodonín sepsala V. Benešová, s. 62)

Za Danielem Seidenglanzem
(O. Mulíček, R. Osman, O. Šerý a kolegové, s. 62–64)

Opustil nás profesor Bohuslav Veverka
(redakce časopisu Informace ČGS, s. 64)

Docent Jan Charvát jubilantem
(redakce časopisu Informace ČGS, s. 64)

Blahopřání doktoru Josefu Rubínovi
(R. Perlín, s. 65)

Arnošt Wahla: 85 let života, 43 let práce na českých vysokých školách
(A. Wahla, s. 66–67)

Stále mladá Hana Kühnlová
(R. Perlín, I. Bičík, s. 67–68)

Jana Zapletalová jubilující
(A. Vaishar, s. 68–69)

Životní jubileum profesora Rudolfa Brázdila
(L. Dolák, L. Řezníčková, s. 69–71)

Jubilant Petr Fiala
(K. Janík, s. 71–72)

K životnímu jubileu profesora Bohumíra Janského
(M. Šobr, s. 72–74)

Profesor Petr Dobrovolný šedesátiletý
(R. Brázdil, s. 74–79)

Docent Milan Šimek jubilantem
(J. Kovář, s. 80–81)

Geografická výročí 2021
(J. Martínek, s. 82–85)