Informace ČGS – 2022/41-1

ZPRÁVY Z VÝZKUMU

DOLEŽAL Daniel: Místa strachu z kriminality v Přerově
(s. 1–13)

Redakční úvod
(s. 14)

HÁNA David, JELEN Libor, SEIDLOVÁ Alexandra, VOGT David: Politicko-geografická témata v českém gymnaziálním kurikulu. Je geografie outsider, nebo premiant politického vzdělávání?
(s. 15–26)

LITERATURA

Jelen, L.: Konfliktní regiony světa: Evropa
(P. Daněk, s. 27–31)

Macků, K.: Multidisciplinární hodnocení kvality života v Evropě na regionální úrovni
(Š. Šandová, s. 31–33)

Binek, J., Konečný, O., Šilhan, Z., Svobodová, H., Chaloupková, M.: Místní akční skupiny: Leadeři venkova?
(R. Perlín, s. 33–35)

Krtička, L., Ženka, J. a kol..: Atlas rozvoje venkova
(R. Perlín, M. Komárek, s. 35–38)

Slach, O., Ženka, J. a kol.: Výzvy a scénáře rozvoje venkovských oblastí
(H. Svobodová, s. 38–39)

Novotná, E., Tröglová Sejtková, M., Čábelka, M., Paták, J.: Aretinova mapa Českého království
(Z. Stachoň, s. 40–41)

Blažek, J., Uhlíř, D.: Teorie regionálního rozvoje. Nástin, kritika, implikace. 3. přepracované vydání
(O. Slach, s. 41–43)

KONFERENCE A AKTIVITY GEOGRAFŮ

Pozvánka na společný kongres České geografické společnosti a Slovenskej geografickej spoločnosti, Olomouc 2022
(M. Halás, I. Smolová, s. 44–45)

Seminář Venkov 2022
(R. Perlín, s. 45–46)

Zpráva o 24. kartografické konferenci
(R. Dušek, s. 46–47)

30. Mezinárodní kartografická konference ve Florencii
(V. Talhofer, A. Vondráková, s. 48–49)

Projekt LIFEdu – mezinárodní spolupráce v oblasti terénní výuky
(P. Šimáček, J. Hercik, s. 49–51)

ZPRÁVY Z ČESKÉ GEOGRAFICKÉ SPOLEČNOSTI

Informace členům společnosti
(D. Fialová, s. 52–53)

Zpráva ze zasedání Hlavního výboru ČGS
(S. Kraft, s. 53–54)

Dny geografie 2021
(J. Jelen, s. 54–55)

Dny geografie poprvé na TUL
(A. Boháč, s. 55–56)

LIDÉ

Jubilanti společnosti
(s. 57)

Odešel Josef Rubín – dlouholetý redaktor Nakladatelství Academia
(B. Kučera, s. 57–59, reprint)

Docent Zdeněk Šeda zemřel
(V. Antonín, M. Vlašín, s. 59–60)

Odešel Poslední Mohykán, docent Jan Charvát
(J. Anděl, I. Farský, s. 60–61)

Michal Janouch nás opustil
(R. Perlín, D. Fialová, s. 62)

Odešel Tomáš Grim
(E. Novotná, M. Šrubař, s. 63–65)

Zemřel doktor Ivan Kupčík
(redakce časopisu Informace ČGS, s. 65)

Odešel profesor Martin Hampl, nestor české geografie
(J. Blažek, s. 65–67)

Profesor Vladislav Kříž devadesátiletý
(J. Hradecký, s. 67–69)

Jubilantka Irena Losová
(redakce časopisu Informace ČGS, s. 69)

Karel Kirchner – životní jubileum
(J. Kolejka, s. 69–71)

Jiří Kupka, alias „válečné jméno“ Albédo
(J. Anděl, s. 71–72)

Geograf a kamarád Jan Müller
(R. Perlín, s. 73)

Ivo Ryšlavý „70“
(J. Horáček, s. 74)

70. narozeniny Jiřího Šípa
(R. Klufová, S. Kraft, s. 75–76)

Oslavenec Antonín Vaishar
(M. Šťastná, s. 76–77)

Petr Kalousek jubilantem
(D. Teichmanová, s. 77)

K šedesátinám Jana Kubeše
(A. Nováček, s. 78–79)

Radim Perlín slaví kulatiny
(I. Bičík, s. 79–80)