Atlas náboženství Česka představuje první rozsáhlou a ucelenou geografickou analýzu náboženské krajiny Česka a jejích proměn od počátku transformace společnosti po roce 1989. Atlas je rozdělen do tří částí: první část seznamuje s regionálním rozložením vybraných náboženských skupin obyvatel, druhá se zaměřuje na rozmístění sakrálních objektů v krajině na příkladu deseti modelových území a třetí část analyzuje souvislosti náboženství a vybraných prostorových, socioekonomických a demografických jevů. Každá kapitola sestává jak z kartografické, tak i z textové části, které vysvětlují rozložení analyzovaného jevu v prostoru v obecném kontextu. Atlas tedy vysvětluje prostorové aspekty religiozity české společnosti a reflektuje její minulý i současný vývoj, rozmanitost a ovlivnění globálními trendy.

AN

Křest knihy se uskuteční dne 18.1.2018 od 16 h v učebně Z4 v Praze na Albertově 6.

Těší se na vás autoři
Kamila Klingorová, Jakub Lysák a Tomáš Havlíček

 

Atlase náboženství Česka také na obrazovkách ČT:

http://www.ceskatelevize.cz/porady/1096902795-studio-6/218411010100122/video/595334