Chtěli bychom vás informovat, že nejnovější číslo časopisu Studia Turistica (svazek 10, č. 3) je k dispozici.
 

Studia Turistica je akademický časopis v oblasti cestovního ruchu vydávaný od roku 2010 Vysokou školou polytechnickou v Jihlavě. Časopis je prvním českým registrovaným online elektronickým odborným časopisem zaměřeným na problematiku cestovního ruchu. Indexuje se v databázi recenzovaných odborných a vědeckých časopisů ERIH PLUS (Evropský referenční index humanitních a sociálních věd).

studia_turistica_2019_3