Jak jsme vás již informovali, v září se bude v Olomouci konat kongres ČGS a SGS. Deadline pro aktivní účast na konferenci je 31. 5. 2022.
Ve světle nedávných událostí se připravuje sekce příspěvků k odkazu práce Martina Hampla. Níže je uvedena stručná anotace sekce pro zájemce o přihlášení takového příspěvku. Případné dotazy rád zodpoví dr. Josef Novotný (pepino@natur.cuni.cz).
Název: Inspirující myšlenky Prof. Martina Hampla pro současný výzkum
Vítány jsou příspěvky, které budou věnovány reflexi vědeckého přínosu profesora Martina Hampla, a to v jakékoliv z mnoha tematických oblastí základního a aplikovaného výzkumu, kterým se ve své mimořádně plodné akademické kariéře věnoval. Zejména je vítána diskuze širších souvislostí jeho poznatků a toho, jak tyto poznatky inspirují další výzkumy v rámci geografie i v dalších oborech a ukázky výsledků příslušných výzkumů.