V těchto dnech vyšla další monografie z ediční řady Geographica vydávané Českou geografickou společností. Monografie nese titul “Prostorové simulační modelování dopravní dostupnosti” a vznikla v širším kolektivu autorů vedené doc. Jiřím Horákem a doc. Jaroslavem Burianem. 

Dopravní dostupnost představuje jeden z klíčových faktorů v rozhodování jedinců i organizací o realizaci aktivit. Dostupnost ovlivňuje celá řada faktorů, zejména osobních, dopravních a geografických. Monografie poskytuje návod k realizaci prostorových stochastických simulací pro hodnocení dopravní dostupnosti a srovnává je s klasickými přístupy k hodnocení. První část knihy uvádí do problematiky, vysvětluje možnosti a přístupy stochastických simulací, dokumentuje soudobé zdroje dat a seznamuje s výsledky dotazníkového šetření. Druhá část je empirickou studií modelování dopravní dostupnosti Olomoucka a Ostravska s využitím individuální automobilové dopravy, deterministických metod hodnocení pro veřejnou dopravu a prostorových stochastických simulací. Shrnutí, srovnání a doporučení jsou uvedeny ve třetí části knihy.

Pro zakoupení knihy prosím kontaktujte sekretariát České geografické společnosti.