Nedávno vyšly Informace České geografické společnosti číslo 2013/2. Distribuovány byly členům ČGS poštou společně s novým číslem časopisu Geografie. Ostatní si je mohou prohlédnout, přečíst a stáhnout na webových stránkách Informací ČGS.

V nových Informacích najdete kromě dvou hlavních článků a recenze nedávno vydané knihy doc. Lipského také zprávy o aktivitách geografů, poboček a sekcí ČGS, rubriku Lidé a další zprávy z geografické obce.

Přejeme vám příjemné počtení.