V úterý 23. května 2023 od 14:00 proběhne slavnostní setkání akademické obce Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy při příležitosti ocenění prof. Václava Smila.
 
Prof. Václav Smil je absolvent geografického studia na PřF UK a později dokončil svoje vzdělání v USA, kde se stal jedním z nejvýznamnějších autorů, kteří se dlouhodobě zabývají problémy udržitelnosti rozvoje, životním prostředím a dalšími aktuálními tématy. Během své akademické dráhy publikoval více než 30 knih, z nichž mnohé se staly přelomovými ve způsobech nahlížení na diskutované problémy.
Například Bill Gates či Mark Zuckerberg. považují prof. Václava Smila jako zásadního myslitele moderní společnosti, který významně ovlivňuje pohled společnosti na prostředí kolem nás. V roce 2010 ho časopis Foreign Policy zařadil mezi 100 nejvlivnějších lidí světa.
 
Zájemci o účast na akci jsou vítáni! Setkání proběhne ve Velké geologické posluchárně v českém jazyce.
 
Foto: David Lipnowski