Česká geografická společnost vyhlašuje třetí ročník Soutěže o nejlepší dizertační práci v oboru geografie za rok 2020. Cena za vynikající dizertační práci se uděluje absolventovi doktorského studia v uplynulém kalendářním roce. Cílem soutěže je podpořit začínající vědecké pracovníky v oboru geografie prostřednictvím hodnocení vědeckého přínosu jejich prací. Do soutěže mohou být přihlášeny dizertační práce, které byly obhájeny v geografických a příbuzných studijních oborech/programech na veřejných vysokých školách v Česku od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020. S udělením ceny je spojena finanční odměna, a to ve výši 20 000,- Kč, která je určena zejména na další profesní rozvoj autora práce.

Další informace včetně přihlašovacího formuláře jsou zde.