Liberecká pobočka ČGS se spolupodílí na debatě o budoucnosti přeshraniční spolupráce v EU, kterou online pořádá dne 21.4. 2021 od 14.30 do 16.30 Euroregion Nisa spolu s Výborem regionu EU. Debatovat budou politici ze všech tří stran Euroregionu Nisa, zástupci Výboru regionů EU a celoevropských sítí sdružujících aktéry přeshraniční spolupráce. Spolupořádající libereckou pobočku ČGS bude na diskusi zastupovat Hynek Böhm. Odkaz k připojení je zde.