S potěšením si vás dovolujeme informovat, že časopisy Geografické rozhledy a Informace České geografické společnosti byly po roční pauze opětovně zařazeny na Seznam recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v Česku.

Rada pro výzkum, vývoj a inovace na svém 299. zasedání dne 28. listopadu 2014 schválila aktualizaci “Seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v České republice v roce 2014” v celkovém počtu 160 periodik, mezi které patří i časopis Geografické rozhledy a časopis Informace České geografické společnosti.

Rada pro výzkum, vývoj a inovace tak s největší pravděpodobností učinila na základě argumentů, které jí byly Českou geografickou společností a dalšími institucemi zaslány po vyřazení těchto časopisů ze seznamu pro rok 2014.

Z dalších geografických časopisů, které nejsou vydávány pod hlavičkou České geografické společnosti, je na seznamu například časopis GEOSCAPE (Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem) nebo časopis European Countryside (Mendelova univerzita v Brně).

Seznam platný v roce 2015 ke stažení ZDE.