Informace ČGS – 2011/30-1

HLAVNÍ ČLÁNKY

ŽÍŽALA Daniel – VILÍMEK Vít: Morfostrukturní analýza údolí Svratky v okolí Doubravníku
(s.1–12)

FOGAŠ Anton: Konflikty o vodné zdroje Blízkeho východu
(s. 13–23)

ZPRÁVY Z VÝZKUMU A DISKUZE

CEEOVÁ Jana – ORŠULÁK Tomáš: Virtuální model Přísečnice
(s. 24–33)

LITERATURA

Učebnice Hany Kühnlové Život v našem regionu získala zvláštní ocenění na knižním veletrhu ve Frankfurtu
H. Kühnlová: Život v našem regionu. Pracovní učebnice pro základní školy a víceletá gymnázia
(M. Marada, s. 34)

Hrnčiarová, T. – Mackovčin, P. – Zvara, I. a kol.: Atlas krajiny České republiky
(R. Perlín, s. 35)

Schmeidler, K. a kol.: Problémy mobility stárnoucí populace
(V. Herber, s. 39)

Novotný, J. a kol.: Soubor map Poznáváme svět
(J. D. Bláha, s. 41)

KONFERENCE A AKTIVITY GEOGRAFŮ

Pozvánka na mezinárodní geomorfologickou vědeckou konferenci
(J. Hradecký, V. Smolková, s. 45)

Mojmírovce 2011 – 8. česko-poľsko-slovenský seminár
(S. Kučerová, s. 45)

Postřehy ze soutěže mladých českých geografů
(J. Kolejka, E. Hofmann, s. 46)

XV. kongres Slovenskej geografickej spoločnosti
(L. Lněnička, s. 47)

Ohlédnutí za 7. národní konferencí Hydrologické dny 2010
(M. Šobr, s. 48)

1. Mezinárodní kolokvium o cestovním ruchu
(J. Vágner, s. 49) 

Turistická destinace 2010 – Mezinárodní konference
(J. Vágner, D. Fialová, s. 50)

Seminář Venkov 2011
(R. Perlín, s. 52)

Výstava Atlas krajiny České republiky
(S. Kučerová, s. 53)

15 let katedry geografie Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích
(J. Kubeš, s. 54)

Sedm let výzkumu nebezpečných jezer v Kyrgyzstánu
(M. Šobr, s. 56)

Geografie na Moskevské státní univerzitě M. V. Lomonosova
(J. Kolejka, s. 61)

Geografický ústav Ruské akademie věd dnes
(J. Kolejka, E. Kallabová, T. L. Borodina, s. 63) 

ZPRÁVY Z ČESKÉ GEOGRAFICKÉ SPOLEČNOSTI

Informace pro členy
(D. Fialová, s. 66)

Zpráva o jednání HV ČGS v prosinci 2010
(R. Perlín, s. 66)

Fyzickogeografická konference ČGS
(V. Herber, s. 67) 

Jednání Sekce geografického vzdělávání ČGS 12. 11. 2010
(E. Hofmann, s. 68)

Dvacet let existence časopisu Geografické rozhledy
(I. Bičík, s. 69)

LIDÉ

Jubilanti společnosti
(s. 72) 

Velká ztráta pro ostravskou geografii
(P. Šindler, s. 72)

Odišiel profesor RNDr. Vladimír Drgoňa, CSc.
(A. Dubcová, H. Kramáreková, s. 74)

Doc. RNDr. Ľudovít Mičian, DrSc. zemřel
(V. Herber, s. 75)

Jubilant Zdeněk Pavlík
(M. Hampl, s. 77)

Portrét paní Libuše Lukové
(L. Petrasová, L Rauschertová, s. 78)

František Špiller oslavil 80 let
(A. Vágnerová, s.79)

Životní jubileum doc. Aloise Hynka
(V. Herber, s. 80)

Vladimír Lysenko sedmdesátníkem
(I. Jančaříková, s. 82)

Jubilant Jaroslav Maryáš
(J. Vystoupil, M. Viturka, s. 85)

Životní jubileum RNDr. Jarmily Brázdilové
(M. Konečný, s. 86)