Informace ČGS – 2024/43–1

Slovo prezidenta
(s. 1)

HLAVNÍ ČLÁNKY

JEŘÁBEK Milan, WOKOUN René: Periferie Česka: ohlédnutí za projektem aplikovaného výzkumu
(s. 2–20)

BIEMANN Ondřej, VONDRÁKOVÁ Alena: Vybrané aspekty tvorby Atlasu přírody Olomouckého kraje
(s. 21–36)

KNECHT Petr, DOBOŠ Pavel: Jakou geografii pro vzdělávání?
(s. 37–57)

ROZHOVORY S NOVÝMI PROFESORY

Prof. RNDr. Josef Novotný, Ph.D.
(s. 58–61)

Prof. RNDr. Martin Ouředníček, Ph.D.
(s. 62–66)

LITERATURA

Ouředníček, M. (ed.): Prague and Central Bohemia Current Population: Processes and Socio-spatial Differentiation
(R. Perlín, s. 67–71) 

Tomeš, J.: Fotbalový atlas Evropy
(F. Kovařík, s. 71–72)

Cajthaml, J., Fialová, D., Zimová, R. a kol.: Vltava – proměny historické krajiny
(I. Smolová, s. 73–74)

Martínek, J., Nováček, A.: Regionální geografie střední Evropy
(J. Prener, s. 74–76)

Daniš, P.: Klima je příležitost. Opravdová řešení pro naši budoucnost na Zemi
(V. Kupková, s. 76–78)

KONFERENCE A AKTIVITY GEOGRAFŮ

Výroční konference ČGS 2024 v Ústí nad Labem se blíží
(J. D. Bláha, s. 79–80)

Setkání didaktiků kartografie
(J. D. Bláha, s. 80–81)

Geografický spolek EGEA a jeho působení v Ostravě
(A. Husáková, M. Krumnikl, s. 81–83)

Konference State of geomorphological research in 2023
(P. Raška, R. Dužeková, s. 83–85)

Dobrá praxe přípravy českých a slovenských učitelů geografie
(M. Kuberská, s. 85–86)

GIS v plánování měst a regionů (GISPLAN) 2023
(P. Struha, s. 86–88)

Světový den půdy na PřF UK
(J. Kocum, M. Plasová, s. 88–89)

Transfer zkušeností z plánování rozvoje a obnovy měst do Moldavska
(V. Šilhánková, s. 89–91)

Národní seminář didaktiků geografie podruhé v Litomyšli
(M. Hanus, D. Řezníčková, s. 91–92)

20. historickogeografická konference „Historická geografie – vývoj trendy a reflexe“
(Z. Kučera, M. Tůmová, s. 93–95)

Seminář Venkov 2024
(R. Perlín, s. 95–97)

18. kartograficky den Olomouc
(J. Brus, R. Barvíř, s. 97–99)

ZPRÁVY Z ČESKÉ GEOGRAFICKÉ SPOLEČNOSTI

Informace členům společnosti
(D. Fialová, s. 100–101)

Zpráva ze zasedání Hlavního výboru ČGS
(M. Fialová, s. 101–102)

Ohlédnutí za Dny geografie 2023
(I. Smolová, s. 102–104)

Dny geografie na Fakultě informatiky a managementu Univerzity Hradec Králové
(T. Burda, D. Chaloupský, L. Lněnička, s. 104–106)

Záštity udělené Česko geografickou společností v roce 2023
(M. Fialová, s. 106)

Probíhá 26. ročník Zeměpisné olympiády
(J. Jelen, s. 107)

Soutěž o nejlepší studentskou vědeckou práci SVP 2023
(V. Jančák, s. 107–108)

LIDÉ 

Jubilanti společnosti
(s. 109)

RNDr. Miroslav Kolář, CSc. odešel
(M. Konečný, s. 109–111)

Jan Müller nás opustil
(R. Perlín, s. 111–113)

Životní jubileum doc. RNDr. Jaroslava Vašátka, CSc.
(M. Culek, I. Smolová, s. 113–115)

Sedmdesátník s výjimečným smyslem pro dobrodružství geografického poznávání a myšlení, prof. RNDr. Tadeusz Siwek, CSc.
(V. Ira, s. 115–118)

Prof. RNDr. René Wokoun, CSc. sedmdesátníkem
(J. Vystoupil, s. 118–119)

Profesor Milan Konečný oslavil 75. narozeniny
(L. Herman, s. 120–121)