Redakční rada

Šéfredaktor: IRENA SMOLOVÁ (Univerzita Palackého v Olomouci)

Výkonný a technický redaktor: VÍT JANČÁK (Univerzita Karlova)

 

Členové redakční rady:

ARTUR BOHÁČ (Technická univerzita v Liberci)

JAN BRUS (Univerzita Palackého v Olomouci)

DANA FIALOVÁ (Univerzita Karlova)

VLADIMÍR HERBER (Masarykova univerzita)

LUKÁŠ HERMAN (Masarykova univerzita)

JIŘÍ JEŽEK (Západočeská univerzita v Plzni)

VERONIKA KAPUSTOVÁ (Ostravská univerzita)

PETRA KARVÁNKOVÁ (Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích)

PETR KLUSÁČEK (Ústav geoniky AV ČR, v.v.i.)

ADAM KOČÍ (Ostravská univerzita)

SILVIE RITA KUČEROVÁ (Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem)

PETER MACKOVČIN (Univerzita Palackého v Olomouci)

HANA MAUR (Univerzita Karlova)

RADIM PERLÍN (Univerzita Karlova)

JIŘÍ PREIS (Západočeská univerzita v Plzni)

PAVEL PTÁČEK (Mendelova Univerzita v Brně)

ONDŘEJ ŠERÝ (Masarykova univerzita)

MIROSLAV ŠOBR (Univerzita Karlova)

BOHUMIL VÉVODA (Gymnázium Karviná)